Οι τιμές του R/S επιβαρύνονται με 3€ επί της συνολικής τιμής της παραγγελίας.
Τα προϊόντα με αστερίσκο (*) είναι κατεψυγμένα. O Σεφ μας χρησιμοποιεί ελαιόλαδο για τις σαλάτες & ηλιέλαιο για τα τηγανιτά εδέσματα.
Αγορανομικός υπεύθυνος :Νικόλαος Πετρογιάννης.
Στις τιμές πριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο)
Παρακαλούμε ενημερώστε για τυχόν αλλεργίες ή ειδικές διατροφικές ανάγκες τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε κατά την προετοιμασία του μενού που ζητήσατε