Οι τιμές του R/S επιβαρύνονται με 10% επί της συνολικής τιμής της παραγγελίας.
Aγορανομικός υπεύθυνος :Nικόλαος Πετρογιάννης.
Στις τιμές περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι.